CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12469904
Đang truy cập:242
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Kế hoạch tài chính huyện Đức Thọ năm 1992 - 1996
Tờ số:27
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/10/1992
Tác giả:Phòng KH-TC-TK
Trích yếu nội dung:V/v: Số liệu về tình hình kinh tế - xã hội được chỉnh sau khi tách các đơn vị về TX Hồng Lĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính, dấu mờ
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: