CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12004515
Đang truy cập:176
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:2
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Tài chính thương mại huyện Đức Thọ năm 1996 - 1998
Tờ số:18
Số lượng tờ:34
Phí khai thác (VNĐ):34.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:04/12/1996
Tác giả:Phòng TC-TM
Trích yếu nội dung:Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 1996 và dự toán thu - chi ngân sách năm 1997
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: