CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942428
Đang truy cập:322
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:4
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Kế hoạch tài chính huyện Đức Thọ năm 2002 - 2004
Tờ số:2
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:76 KH-TC
Ngày ban hành:12/11/2002
Tác giả:Phòng KH-TC
Trích yếu nội dung:Báo cáo tình hình cơ sở hạ tầng của các xã bị hỏng nặng trước mắt cần phải sửa chữa, xây dựng lại. Đề nghị được hưởng hỗ trợ để khắc phục hậu quả lũ lụt
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: