CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9875341
Đang truy cập:186
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:5
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đức Thọ năm 2010 - 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Hướng dẫn
Số - ký hiệu:76 /HD-TC-HK
Ngày ban hành:01/11/2010
Tác giả:Phòng TC-KH
Trích yếu nội dung:V/v: Tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả bão lụt năm 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: