CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942515
Đang truy cập:339
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:5
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đức Thọ năm 2010 - 2011
Tờ số:4
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:30 /TC-KH
Ngày ban hành:02/11/2010
Tác giả:Phòng TC-KH
Trích yếu nội dung:V/v: Tình hình tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ bão lụt của nhà nước, các tổ chức, cá nhân cơ quan đơn vị trong và ngoài nước hỗ trợ huyện Đức Thọ (tính đến ngày 02/11/2010)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: