CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465413
Đang truy cập:93
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:65
Hồ sơ số:178
Trích yếu hồ sơ:Danh sách người có công giúp đỡ cách mạng các xã trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2002
Tờ số:1
Số lượng tờ:14
Phí khai thác (VNĐ):14.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2002
Tác giả:UBND xã Đức Hòa
Trích yếu nội dung:V/v: Bản tổng họp người có công giúp đỡ cách mạng xã Đức Hòa
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản gốc, bản chính)
Tình trạng vật lý:Bị mờ một số chữ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: