CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12064143
Đang truy cập:189
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:65
Hồ sơ số:177
Trích yếu hồ sơ:Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần của các xã trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2002
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/12/2000
Tác giả:HĐ xét duyệt xã Đức Hòa
Trích yếu nội dung:V/v: Biên bản xét duyệt đối tượng tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần của xã Đức Hòa
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: