CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12469954
Đang truy cập:237
Số TT:25
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:63
Hồ sơ số:172
Trích yếu hồ sơ:Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởn trợ cấp hàng tháng của các xã trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 1998
Tờ số:80
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/9/1998
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp hàng của đơn vị xã Đức Long
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản Gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:#Khác

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: