CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12387186
Đang truy cập:373
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Nông lâm huyện Đức Thọ năm 1989 - 1996
Tờ số:1
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại:Hướng dẫn
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:06/4/1989
Tác giả:Phòng Nông lâm
Trích yếu nội dung:Hướng dẫn thực hiện quy định số 91 - VP/UB về đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 10 Bộ chính trị, Nghị quyết 17 thường vụ tỉnh ủy, Nghị quyết 14 Ban chấp hành huyện ủy
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính, mờ dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: