CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13590000
Đang truy cập:325
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Nông lâm huyện Đức Thọ năm 1989 - 1996
Tờ số:22
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/7/1990
Tác giả:Phòng Nông lâm
Trích yếu nội dung:Đề án sản xuất vụ đông năm 1990 huyện Đức Thọ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính, mờ dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: