CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10662379
Đang truy cập:139
Số TT:12
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Nông lâm huyện Đức Thọ năm 1989 - 1996
Tờ số:36
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Đề cương
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/6/1992
Tác giả:Phòng Nông lâm
Trích yếu nội dung:Đề cương hướng dẫn việc kiểm tra, trả lời qua đơn thư và kiến nghị của xã viên về việc tham ô lợi dụng trong HTX sản xuất nông nghiệp
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy mờ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: