CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13531966
Đang truy cập:248
Số TT:25
Cơ quan lưu trữ:Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể dục thể thao huyện Đức Thọ năm 1990 - 2002
Tờ số:54
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Chung (TB, BC, TT)
Số - ký hiệu:5 VP/TT
Ngày ban hành:15/1/2001
Tác giả:Phòng VHTT-TDTT
Trích yếu nội dung:V/v: Điều lệ giải bóng bàn, cầu lông, cờ tướng của lãnh đạo các phòng ban đóng trên địa bàn huyện, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thiên niên kỷ mới
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: