CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871054
Đang truy cập:265
Số TT:18
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Kế hoạch đầu tư huyện Đức Thọ năm 1996 - 2001
Tờ số:39
Số lượng tờ:17
Phí khai thác (VNĐ):51.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/4/2000
Tác giả:Phòng KH-ĐT
Trích yếu nội dung:V/v: Chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp và XD kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: