CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700488
Đang truy cập:52
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:4
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ năm 2004
Tờ số:8
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:178 BC/TN&MT
Ngày ban hành:13/9/2004
Tác giả:Phòng TN&MT
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác quý IV năm 2004
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: