CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12436236
Đang truy cập:206
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:6
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giải quyết việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Trần Hữu Bé cho bà Phạm Thị Dụng xóm 5 thị trấn Đức Thọ
Tờ số:6
Số lượng tờ:17
Phí khai thác (VNĐ):17.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:42 BC-UB
Ngày ban hành:10/12/1998
Tác giả:UBND Thị trấn
Trích yếu nội dung:V/v: Đất ở và tài sản của hộ Phạm Thị Dụng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: