CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470064
Đang truy cập:249
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:6
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giải quyết việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Trần Hữu Bé cho bà Phạm Thị Dụng xóm 5 thị trấn Đức Thọ
Tờ số:27
Số lượng tờ:19
Phí khai thác (VNĐ):19.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/12/1997
Tác giả:Trưởng phòng địa chính
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo quá trình giải quyết hồ sơ xin chuyển nhượng đất đến có QĐ số 939 QĐ/UB quyết định của UBND tỉnh ban hành ngày 4/8/1998 về việc cho phép ông Bé được chuyển nhượng đất cho bà Dụng tại Thị trấn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không có dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: