CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13502429
Đang truy cập:145
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:34
Hồ sơ số:136
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thống kê diện tích đất đai của các xã, thị trấn có đến ngày 01/10/1999 (Tập 1)
Tờ số:112
Số lượng tờ:21
Phí khai thác (VNĐ):21.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/7/1999
Tác giả:UBND xã Đồng Lộc
Trích yếu nội dung:Thống kê quỹ đất nông nghiệp của các xã, thị trấn: Đồng Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản gốc, bản photo)
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: