CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426850
Đang truy cập:132
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:43
Hồ sơ số:206
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh từ số 990 đến số 1019
Tờ số:0
Số lượng tờ:11
Phí khai thác (VNĐ):11.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:993 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/4/2014
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi đất không còn nhu cầu sử dụng (Khối phố Hưng Hòa, Thị trấn Kỳ Anh)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên Vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: