CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428547
Đang truy cập:111
Số TT:14
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:100
Hồ sơ số:539
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 3265 đến số 3279
Tờ số:0
Số lượng tờ:68
Phí khai thác (VNĐ):68.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3279 /UBND - TM
Ngày ban hành:07/7/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xử lý tài sản còn lại của trường Tiểu học Đại Kim (cũ) khi thực hiện Dự án đầu tư
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: