CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459683
Đang truy cập:197
Số TT:20
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:104
Hồ sơ số:558
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 3750 đến số 3769
Tờ số:0
Số lượng tờ:53
Phí khai thác (VNĐ):53.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:3769 /UBND - NL
Ngày ban hành:29/7/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Lập dự án đầu tư kêu gọi hỗ trợ phát triển từ Chính phủ Canada
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: