CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438689
Đang truy cập:303
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:151
Hồ sơ số:832
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 3950 đến số 3984
Tờ số:0
Số lượng tờ:14
Phí khai thác (VNĐ):14.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:3955 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/10/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tổ chức Đoàn cán bộ đi tỉnh Bolykhămxay, CHDCND Lào bàn triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải theo Biên bản thỏa thuận giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolykhămxay
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: