CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13018503
Đang truy cập:147
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:151
Hồ sơ số:837
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4115 đến số 4140
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4116 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/10/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi đất tại khu vực Mũi Thiềng, thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân do UBND xã Xuân Lĩnh quản lý cho Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Xuân Lĩnh thuê đất sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Bị rách mép, vẫn nguyên vẹn nội dung
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: