CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13050033
Đang truy cập:157
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:151
Hồ sơ số:837
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4115 đến số 4140
Tờ số:16
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4121 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/10/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh khảo sát địa điểm quy hoạch Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: