CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12991096
Đang truy cập:232
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:125
Hồ sơ số:673
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 2 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 531 đến số 560
Tờ số:4
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:532 / QĐ - UBND
Ngày ban hành:05/2/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài đối với: Nguyễn Thị Hà Thương, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: