CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459006
Đang truy cập:53
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:152
Hồ sơ số:839
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4142 đến số 4175
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4142 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/10/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với bà Trần Thị Lệ, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: