CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13018859
Đang truy cập:111
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:144
Hồ sơ số:792
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 3015 đến số 3049
Tờ số:5
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3018 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/8/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Cổ phần Huy Hoàng để phục vụ khai thác mỏ đá xây dựng khu vực xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: