CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12993205
Đang truy cập:133
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:144
Hồ sơ số:792
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 3015 đến số 3049
Tờ số:22
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3023 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/8/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm 2015 (đối tượng do tỉnh kiểm tra, nghiệm thu)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: