CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13062980
Đang truy cập:69
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:153
Hồ sơ số:845
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4360 đến số 4397
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4361 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/11/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với cán bộ; viên chức đối với ông (bà): Vương Kim Đức, đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bệnh viện đa khoa tỉnh
Tình trạng vật lý:Bổ nhiệm; chức danh; nghề nghiệp; xếp lương; ; Vương Kim Đức; Bệnh viện đa khoa tỉnh
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: