CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12970664
Đang truy cập:73
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:153
Hồ sơ số:845
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4360 đến số 4397
Tờ số:10
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4369 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/11/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án nuôi tôm công nghệ cao trên cát tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/1000
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý:Quy hoạch; chi tiết; xây dựng; Dự án Nuôi tôm công nghệ cao; cát; Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên; tỷ lệ 1/1000
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: