CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13017921
Đang truy cập:111
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:153
Hồ sơ số:846
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4398 đến số 4429
Tờ số:7
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4401 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/11/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở dọc đường 70m khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc
Tình trạng vật lý:Phê duyệt; giá đất; xây dựng; giá; khởi điểm; đấu giá; quyền sử dụng đất; dọc đường 70m; khu trung tâm hành chính; huyện Lộc Hà
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Trống số 4402
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: