CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978425
Đang truy cập:158
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:153
Hồ sơ số:846
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4398 đến số 4429
Tờ số:14
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4405 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/11/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà
Tình trạng vật lý:điều chỉnh; thiết kế; dự toan; điều chỉnh tổng mức; báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Cải tạo; nâng cấp; Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: