CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13012036
Đang truy cập:5
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:153
Hồ sơ số:847
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4430 đến số 4464
Tờ số:23
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4434 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/11/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình đường giao thông biên giới xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh
Tình trạng vật lý:Kế hoạch; lựa chọn; nhà thầu; khảo sát; thiết kế; bản vẽ thi công; dự toán; công trình; đường giao thông; biên giới; xã Sơn Kim 2; huyện Hương Sơn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: