CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438824
Đang truy cập:288
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:153
Hồ sơ số:848
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4465 đến số 4494
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4465 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/11/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Doanh nghiệp tư nhân vận tải Đào vũ, Biển kiểm soát: BKS 77C031.43
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:BKS 77C031.43
Tình trạng vật lý: Xử phạt; vi phạm; hành chính; lĩnh vực; giao thông; đường bộ; Doanh nghiệp tư nhân vận tải Đào vũ; BKS 77C031.43
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: