CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428121
Đang truy cập:101
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:145
Hồ sơ số:799
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 3255 đến số 3279
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3255 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/8/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tặng Bằng khen chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (chương trình triển khai phần mềm quản lý nhà trường SMAS và chương trình triển khai đưa internet cáp quang đến trường học)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: