CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358006
Đang truy cập:59
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:154
Hồ sơ số:853
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh từ số 4625 đến số 4648
Tờ số:14
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4631 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/12/2015
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Đàn, Hát Dân ca Khu vực Bắc Trung bộ và Châu thổ Sông Hồng (DS kèm theo)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: