CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12991516
Đang truy cập:205
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:66
Hồ sơ số:334
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh từ số 4325 đến số 4369
Tờ số:12
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4330 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2014
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Dự án: Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao khép kín theo hướng bền vững tại xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: