CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12991120
Đang truy cập:233
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:66
Hồ sơ số:334
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh từ số 4325 đến số 4369
Tờ số:16
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4332 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2014
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Sữa chữa, nâng cấp đập Khe Lau, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Trống số 4333
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: