CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044864
Đang truy cập:118
Số TT:121
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:110
Hồ sơ số:534
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Can Lộc năm 1998
Tờ số:174
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:281 /QĐ-UB
Ngày ban hành:02/5/1998
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Giao chỉ tiêu nộp thuế, TLP, các quỹ, trả nợ ngân hàng trong vụ đông xuân năm 1998 cho Thượng Lộc.
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bị rách, vẫn nguyên vẹn nội dung
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: