CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9565827
Đang truy cập:144
Số TT:70
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:2
Hồ sơ số:10
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ cấp giấy chứng nhận thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật Thị trấn Can Lộc (Tập 2) năm 1990 - 2011
Tờ số:126
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:72 /QĐ
Ngày ban hành:30/12/2001
Tác giả:Bộ Tư lệnh Quân Khu 4
Trích yếu nội dung:V/v: Cấp giấy chứng nhận và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Huy Đệ - địa chỉ: Song Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: