CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9670492
Đang truy cập:773
Số TT:86
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:115
Hồ sơ số:549
Trích yếu hồ sơ:Quyết định của UBND huyện Can Lộc năm 2004 (tập 3)
Tờ số:111
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:535 /QĐ-UB-KHTC
Ngày ban hành:21/5/2004
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Giao nhiệm vụ thu nộp thuế, quỹ Đông xuân năm 2004 cho xã Nhân Lộc;
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: