CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13536534
Đang truy cập:461
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:29
Hồ sơ số:116
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ kê khai sử dụng đất của các tổ chức năm 1996 (Tập 3)
Tờ số:10
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:15/7/1996
Tác giả:UBND xã Thuần Thiện
Trích yếu nội dung:V/v: Tờ khai sử dụng đất của: Nhà Mẫu Giáo Phúc Sơn, địa chỉ khu đất đang sử dụng: xóm Phúc Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: