CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679412
Đang truy cập:263
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:69
Hồ sơ số:258
Trích yếu hồ sơ:Tập đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất xã Phù Lưu, Can Lộc năm 1984 (Tập 3)
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:23/10/1984
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Phan Văn Khương, xã Phù Lưu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản không dấu. Không có xác nhận
Tình trạng vật lý:nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: