CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11323651
Đang truy cập:96
Số TT:48
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:59
Hồ sơ số:289
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ xã Kim Lộc, huyện Can Lộc năm 2013 - 2014
Tờ số:37
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:07 /TTr- UBND
Ngày ban hành:06/6/2014
Tác giả:UBND xã Thượng Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Giải quyết chế độ thờ phụng liệt sỹ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản Gốc
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: