CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10678609
Đang truy cập:92
Số TT:88
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập: 
Mục lục hồ sơ: 
Hộp số: 
Hồ sơ số: 
Trích yếu hồ sơ: 
Tờ số:142
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:undefined
Số - ký hiệu:167 /QĐ-UB
Ngày ban hành:01/10/1982
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Công nhận hết thời gian tập sự và chuyển biên chế chính thức cho các ông (bà): Lương Đình Niềm; Trần Xuân Đắc; Nguyễn Thành Chương
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Rách mép
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: