CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465422
Đang truy cập:95
Số TT:102
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập: 
Mục lục hồ sơ: 
Hộp số: 
Hồ sơ số: 
Trích yếu hồ sơ: 
Tờ số:175
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:undefined
Số - ký hiệu:180 /QĐ-UB
Ngày ban hành:14/10/1982
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Nâng bậc lương cho các ông (bà): Trần Hữu Vinh; Nguyễn Đình Ngự; Nguyễn Thanh Tịnh, công tác tại: UBND huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, rách mép
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: