CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10712952
Đang truy cập:172
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập: 
Mục lục hồ sơ: 
Hộp số: 
Hồ sơ số: 
Trích yếu hồ sơ: 
Tờ số:9
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:undefined
Số - ký hiệu:2374/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/7/2012
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập Đoàn đại biểu đi viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9 và Thành cổ quảng trị nhân kỷ niệm 65 năm thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: