CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10712768
Đang truy cập:168
Số TT:68
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:187
Hồ sơ số:453
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 5 năm 2012 (Tập 1) (Từ số 807 - 900)
Tờ số:218
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):27.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:868 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/5/2012
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã Kỳ Thượng giai đoạn 2010-2020
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: