CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12458402
Đang truy cập:104
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:14
Trích yếu hồ sơ:Đề án phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh
Tờ số:1
Số lượng tờ:14
Phí khai thác (VNĐ):14.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:537/ĐA-UBND
Ngày ban hành:02/11/2011
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:Đề án phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:ố vàng
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: