CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433141
Đang truy cập:225
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:16
Trích yếu hồ sơ:Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của các xã, huyện Kỳ Anh
Tờ số:1
Số lượng tờ:19
Phí khai thác (VNĐ):19.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:02/ĐA-PTSX
Ngày ban hành:15/1/2012
Tác giả:BQLXD Nông thôn mới xã Kỳ Hoa
Trích yếu nội dung:Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 của xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:ố vàng
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: