CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755340
Đang truy cập:194
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:22
Trích yếu hồ sơ:Phương án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn các xã, huyện Kỳ Anh (Tập 2)
Tờ số:39
Số lượng tờ:36
Phí khai thác (VNĐ):36.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:05/3/2012
Tác giả:UBND xã Kỳ Khang
Trích yếu nội dung:Phương án giao đất, thuê rừng gắn liền với giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng thôn trên địa bàn xã Kỳ Khang
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:ố vàng, giấy cũ, rách mép
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: